Prislista för installationsarbeten - Albie
VÅR MEST POPULÄRA LADDBOX! - Charge Amps Halo 11 kW - Beställ

Prislista för installationsarbeten

För din bekvämlighet erbjuder vi tjänsten Installerat & Klart för alla våra laddstationer.

I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:

• Installation av laddstation och anslutning till elcentral av certifierad installatör
• Njord Go ansluts mot CEE-uttag 16A inom 1,5 m från uttaget
• Fem meter trefaskabel mellan laddstation/CEE-uttag och elcentral
• Montering av laddstation på vägg
• Test av personskyddsbrytare
• Driftsättning av laddstation
• Städning av platsen

Installerat & Klart:

Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen. I vissa fall krävs det att vi monterar kabel utöver de fem meter som ingår, då debiterar vi per monterad meter kabel enligt nedan prislista. Ibland krävs, eller önskas, installation av jordfelsbrytare, utbyggnad av elcentral, uppsäkring av fastighetens elabonnemang, håltagning i betong, grävning, asfaltering och montering av stolpar. Den kostnaden tillkommer i så fall till det fasta priset. Wifi för uppkoppling av laddstation samt lastbalansering ska finnas tillgänglig vid installationstillfället för att vår elektriker ska kunna slutföra sitt uppdrag. Det är viktigt att signalstyrkan är tillräckligt stark där produkterna ska placeras och att det är på 2,4 Ghz-bandet. Om utbyggnad av nätverk krävs så kan vi oftast hjälpa till, men det ingår inte i det fasta priset. Observera också att Comhem och Tele 2:s router WiFi Hub C2 inte stödjs utan då måste installationen kompletteras med en extender. Det går utmärkt att beställa tillkommande elarbeten direkt av vår installatör, till exempel översyn av elen i fastigheten eller ytterligare belysning vid parkeringen. Vi rekommenderar att du vid installationstillfället är hemma. Om du redan idag har en laddbar bil är det en god idé att testa att ladda bilen när installatören finns på plats och installationen är utförd.
Ring oss gärna på telefonnummer om du har frågor om installation.

Prislista vid tillkommande arbeten:

Elarbeten Pris
Uppsäkring av elabonnemang 1 249 kr
Monterad 3-fas 16A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)
Monterad 3-fas 32A kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)
Dragning / förläggning av datakabel
249 kr per meter
349 kr per meter
69 kr per meter
Utbyggnad av elcentral, inomhus 2 495 kr per styck
Utbyggnad av elcentral, utomhus 2 995 kr per styck
Timkostnad vid tillkommande elarbeten 795 kr per timme

Övrigt elmateriel: 30% i rabatt på bruttoprislista

Markarbeten Pris
Startkostnad 4 500 kr
Schakt och återfyllning: gångbana asfalt 980 kr per meter
Schakt och återfyllning: gångbana plattor 1 075 kr per meter
Schakt och återfyllning: grus / gräs 410 kr per meter
Timkostnad, handgrävning vid korta avstånd (mindre än 5 meter) 795 kr per timme
Övriga arbeten Pris
Extra håltagning i betong och tegel (under 50mm) 495 kr per hål
Montering av kabelskydd på vägg 249 kr per meter
Timkostnad vid tillkommande arbeten 795 kr per timme

Alla priser är inklusive moms och faktureras efter utförd installation.
Vänligen meddela oss vid köp om du har solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation i ditt hem.