Köpvillkor - Albie
VÅR MEST POPULÄRA LADDBOX! - Charge Amps Halo 11 kW - Beställ

Köpvillkor

Villkor för e-handel med Albie Nordic AB via albie.se Privatperson med fastighet med egen beteckning

Allmänt, men likväl nödvändigt

• Följande köpvillkor gäller från och med 2021-10-01.
• Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet.
• Köpvillkoren och annan information på albie.se finns endast på svenska i denna version.
• För att kunna handla på albie.se måste du ha fyllt 18 år.
• Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på albie.se.
• Om du handlar genom/via ett företag gäller andra överenskomna köpvillkor och/eller den svenska köplagen (1990:931).
• Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parterna (kallas vi, du och jag, på finspråk)

”Säljaren” är: Albie Nordic AB som säljer varor på albie.se. ”Säljaren” benämns nedan som ”vi”, ”oss” ”säljaren” eller ”albie”.

Kontaktuppgifter till din bästa laddboxkompis Albie:
Albie nordic AB
Org.nr. 559326-1034
LaddBox 137
371 22 Karlskrona
Mail: support@albie.se

Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”köparen”, ”kunden” ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning fungerar så här enkelt

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.
Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.
Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.
Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 10 % av det ordinare försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse.
Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du använda ångerrätten.
Säljaren tar inget ansvar för att huvudsäkringarnas kapacitet är tillräcklig i kundens fastighet.
Om det finns utrustning som tex solceller som kan påverkar installationen av laddstation i ditt hem, måste du meddela oss detta vid köptillfället.

3. Med Albie är det tryggt och installationen som i en liten box…ask

Albie samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Alla installatörerna är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner
Vid installerat & klart så levererar vi i enlighet med orderbekräftelsen som du fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten. Arbeten utöver beställningen kan beställas direkt av installatören och faktureras då av säljaren efter utfört arbete.

4. Du väljer själv hur du vill betala. Flexigt värre.

När du handlar på albie.se är det Albie Nordic AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta oss på support@albie.se
Alla priser på albie.se är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.
Om du väljer månadsbetalning eller annan delbetalning på faktura så fakturerar vi efter leverans eller installation och fakturan från oss skickas från Resurs Bank till dig. Betalningsvillkoren är enligt Resurs banks villkor för privatpersoner.
Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer och fastighetsbeteckning.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

5. Öppet köp, tryggare kan ingen vara.

Vi lämnar 30 dagars öppet köp. Produkter levererade av Albie. kan returneras till oss via post. Efter montering av produkten kan endast defekta produkter returneras, kostnaden för installationen samt material, kvarstår. Undantag är produkter med abonnemang eller tjänster som ej kan returneras.

Skicka varor i retur till:
Albie Nordic AB
Blekingegatan 10
371 57 Karlskrona
Märk paketet det med: ”Tusan oxå, jag ångrade mig”

Produkten ska skickas tillbaka till oss (med beställningsnummer och om möjligt spårningsnummer från fraktbolaget), i originalemballaget. Köparen står för fraktkostnaden vid retur. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt.

6. Leverans och, gud förbjude, förseningar

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.
Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.
Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.
Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).
Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.
Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se

7. Reklamation. Om vi, eller någon annan klantat sig

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.
Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst en månads reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i ett år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren.

8. Lätt med Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att skriftligen meddela säljaren via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.
För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.
Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive frakt för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att säljaren inom denna tid fått varan i retur.
Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), i originalemballaget.

9. Personuppgifter, GDPR och sånt viktigt

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om behandling av personuppgifter, vänligen se vår intigritetspolicy

10. Tvister, men även bugg, kan göras i god anda

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller per post:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Albie Nordic AB och du som köpare.
Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

11. Abonnemang på Albies goa tjänster: laddkort, appen, statistik, översikt, access & identifiering

Om du har tecknat ett abonnemang, till exempel Albies-laddkort, eller en produkt med abonnemang godkänner du våra villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa samtliga produkter, tjänster och abonnemang.