Installation av laddbox

Från uppladdning till laddning – vi är med i varje steg

I Albie Kraftpaket ingår alltid en enkel standardinstallation av din nya laddbox. Innan installationen går du och installatören noggrant igenom förutsättningarna för just din plats. Då har du också möjlighet att ställa frågor till vår installatör.

Hur går en installation av laddbox till?

Så här går det till att installera en laddbox från Albie:
  1. Efter beställning kontaktar vår installatör dig
  2. Ni går igenom förutsättningarna och förbereder för installation
  3. Installatören ser över montering och idrifttagning av laddboxen
  4. Kontroll av din elcentral görs
  5. Kabel dras mellan elcentral och laddbox, ibland krävs håltagning
  6. Laddboxen installeras på vägg eller stolpe
  7. Lastbalansering och uppkoppling görs
  8. Installatören testar laddboxen
  9. Klart! Din elbil är redo att laddas hemma

Standardinstallation med Albie

Vad ingår?

1. Uppsättning och montering på vägg eller befintlig stolpe
2. Håltagning i vägg av mjukt material (såsom trä, gips, lättbetong, leca)
3. Kabeldragning mellan elcentral och laddbox
4. 10 meter 3-faskabel
5. Elektrisk installation i elcentralen på 16A 3-fas inkl. komplettering med ny 3-polig säkring
6. Jordfelsbrytare A om det finns behov
7. Tester och driftsättning
8. Lastbalansering och uppkoppling
9. Rådgivning
10. Grovstädning

Vad ingår inte?

I en standardinstallation ingår inte grävarbete om du vill installera en laddstolpe på marken. Du ordnar då själv med grävning och kabelrör från elcentralen till laddstolpen, samt fundament som laddstolpen kan fästas i. Skulle vi behöva säkra upp fastigheten tillkommer också kostnader för det.

Laddbox och
installation
av samma företag

För att kunna ta del av avdraget för Grön teknik behöver laddboxen och installationen komma från samma företag.

Skulle du välja att köpa laddboxen från en leverantör och låta ett annat företag installera den kan du bara få 30% avdrag för installationskostnaden genom ROT-avdrag.

Vill du ta del av 50% avdrag för både material- och arbetskostnader behöver du alltså köpa laddboxen och installationen från samma ställe.

Med Albie Kraftpaket ingår alltid standardinstallation av laddboxen.

Upptäck vad som mer ingår i paketet