Frågebatteriet

JA. Albies laddboxar passar alla elbilar.

  1. Att erbjuda möjlighet att ladda elbilen på jobbet eller vid kundbesök visar på engagemang och gör anställda och kunder och andra nöjda.
  2. Laddning på plats attraherar kunder genom att göra platsen synlig på publika laddkartor. Kunderna stannar längre och spenderar kanske mer på produkter och tjänster medan de väntar.
  3. Ni kan tjäna extra intäkter genom att ställa in laddavgifter för kunder och besökare som vill ladda sin elbil.
  4. Hållbarhet är viktigt för konsumenterna. Genom att erbjuda elbilsladdning förstärker ni företagets varumärke samtidigt som ni uppnår era hållbarhetsmål.
  5. Ligg steget före konkurrenterna och framtidssäkra ert företag genom att erbjuda elbilsladdning. Snart kommer alla företag med parkering att behöva installera laddstationer för att förbli relevanta och uppfylla kundernas behov.

I Sverige behöver vi utöka laddinfrastrukturen så att vi kan möta den allt större efterfrågan på elbilar. Därför finns det två olika bidrag från Naturvårdsverket för företag och organisationer som vill investera i laddstationer. Albie hjälper er med ansökningen.

  1. Klimatklivet ger investeringsstöd till publika laddstationer som är tillgängliga för allmänheten och står placerade där alla kan ladda bilen, till exempel längs vägar, i parkeringshus, vid köpcentrum eller resecentrum.
  2. Ladda bilen ger stöd till icke publika laddstationer. Företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd genom bidraget Ladda bilen för installation av laddstationer som placeras vid bostaden eller vid arbetsplatsen.

Albie fixar allt – från hårdvaran, till programvaran och de tjänster ni behöver för att komma igång. Tillsammans hittar vi den bästa laddlösningen för just ditt företag. Vill ni ta det ett steg längre och tjäna pengar på laddningen? Albie hjälper till att räkna på er investering och integrera elbilsladdning fullt ut i er kundresa. Vill ni erbjuda enbart elbilsladdning parallellt med parkering har vi en flexibel lösning för det också.