Frågebatteriet

JA. Albies laddboxar passar alla elbilar.

Om marken ägs av annan än BRF behöver ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstolparna. Ta också reda på vad ni har för förutsättningar när det kommer till el och elnät. Allt detta kan Albie hjälpa er med.

Vi ser tillsammans över vilken eller vilka installationsmöjligheter som lämpar sig bäst för er anläggning. En stor del av investeringen är den installation som elektriker utför. Därför är ett väl genomarbetat underlag viktigt för ekonomin, framtiden och fastigheten. Vi sätter ihop ett kostnadsförslag för hårdvara och arbetstid som vi använder som underlag i ansökan om stöd (se nästa fråga) och för att ge styrelsen, eller de som fattar beslutet, en prisbild att utgå ifrån.
När ni är redo att installera lägger ni en beställning hos oss så fixar vi installationen.

Naturvårdsverkets Ladda bilen är ett bra ekonomiskt stöd för installation av elbilsladdning som kan sökas av till exempel bostadsrättsföreningar. Stödet kan sökas inför installationen och inom sex månader efter färdig installation. Söker ni på förhand är det bra att använda kostnadsförslaget från Albie som ett underlag för att se hur mycket bidrag föreningen kan få. Ladda bilen kan täcka upp till hälften av installationskostnaderna för anläggningen (upp till 15 000 kronor per laddplats). Vi hjälper er med ansökan.

Då varje användare laddar sin bil via ett individuellt konto är det tydligt och enkelt att se vilka enheter som laddar och hur mycket de använder. På så vis säkerställs att varje användare debiteras utifrån exakt och faktisk förbrukning.

Handpåläggningen för mätning och debitering av enskilda uttag är minimal och användandet och debitering sker på automatik. Kostnader för kWh, eventuella förhöjda p-avgifter ni ämnar göra eller andra särskilda villkor, går alltid att ändra i systemet. Kontakta oss om ni vill veta mer om just betallösningar.

Albie fixar allt – från hårdvaran, till programvaran och de tjänster ni behöver för att komma igång. Tillsammans hittar vi den bästa laddlösningen för just din BRF eller samfällighet. Vill ni ta det ett steg längre och tjäna pengar på laddningen? Vi hjälper till att räkna på er investering. Vill ni erbjuda enbart elbilsladdning parallellt med parkering har vi en flexibel lösning för det också.